• TIS Brno - Práci máme v krvi - Krev máme v práci

    Práci máme v krvi

    Krev máme v práci

Činnost společnosti TIS Brno je zaměřena na poskytování informačních systémů pro oblast zdravotnictví. Specializuje se především na vytváření software pro řízení:

Díky vysoké konfigurovatelnosti je software schopen se přizpůsobit specifickým zvyklostem, pracovním postupům a potřebám konkrétního pracoviště. Dokáže pružně reagovat na jejich změny a na změny legislativy.

Produkty firmy TIS Brno, s.r.o. jsou vyvíjeny v moderní grafické technologii, umožňují práci s daty moderními prostředky, komunikaci s laboratorními přístroji, elektronickou komunikaci s jinými pracovišti a dárci či pacienty. Zajišťují přitom vysokou úroveň bezpečnosti dat a úplnou dohledatelnost zásahů do dat a jejich autorství.

Firma TIS Brno, s.r.o. byla založena roku 2004. Zakladateli společnosti jsou zkušení vývojoví pracovníci z uvedených oborů. Jejich zkušenosti jsou opřeny o léta praxe v oblasti tvorby IT pro zdravotnictví od roku 1992.