Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ
O Firmě
Společnost TIS Brno, s.r.o. se věnuje tvorbě a poskytování informačních systémů pro oblast zdravotnictví. Specializuje se především na vytváření software pro tyto zdravotnické obory:
   Klinické laboratoře
    Transfuzní stanice
    Krevní banky
    Tkáňové banky
    Plasmaferetická centra

Díky vysoké konfigurovatelnosti je software schopen se přizpůsobit specifickým zvyklostem, pracovním postupům a potřebám konkrétního pracoviště. Dokáže pružně reagovat na jejich změny a na změny legislativy.

Produkty firmy TIS Brno, s.r.o. jsou vyvíjeny v moderní grafické technologii, umožňují práci s daty moderními prostředky, komunikaci s laboratorními přístroji, elektronickou komunikaci s jinými pracovišti a dárci či pacienty. Zajišťují přitom vysokou úroveň bezpečnosti dat a úplnou dohledatelnost zásahů do dat a jejich autorství.

Firma  TIS Brno, s.r.o. byla založena roku 2004. Zakladateli společnosti jsou zkušení vývojoví pracovníci z uvedených oborů. Jejich zkušenosti jsou opřeny o léta praxe v oblasti tvorby IT pro zdravotnictví od roku 1992.

 

žhavé novinky

1.9.2017 Zahájení pilotního projektu OKO ve Fakultní nemocnici Ostrava - modul umožňuje klinikám a oddělením náhled do výsledků imunohematologických laboratoří TIS a do stavu připravených nakřížených transfuzních přípravků konkrétním pacientům

1.8.2017 Zprovozněno odběrové místo plasmaferetického centra Moje plasma v Českém Těšíně

29.6.2017 Zprovozněno automatické odesílání elektronického dodacího listu z ÚVN do Městské nemocnice v Jilemnici.

20.6.2017 Připojen analyzátor Galileo Neo do informačního systému TIS ve Fakultní nemocnici Brno.

15.5.2017 Modul pro export dat z Národního Tkáňového centra a.s. do Koordinačního střediska transplantací

26.4.2017 IS TIS Tkáňová banka - aplikována norma ISBT pro identifikaci tkání

1.3.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru Plasmaplace, včetně internetového objednávání dárců

7.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru  Moje plasma

6.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS zpracovatelského centra plasmy v Uherskohradišťské nemocnici

7.9.2016 Provedena revalidace Elektronického testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha

1.9.2016 Nemocnice Břeclav - provedena validace informačního systému pro transfuzní službu a laboratoře

22.8.2016 Ústřední vojenská nemocnice - zprovozněn modul pro archivaci vzorků.

18.7.2016 Připojení analyzátoru Galileo pro imunohematologické vyšetřování dárců do IS TIS - Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

5.6.2016 Zahájen provoz Infomačního systému TIS na Transfuzním a Tkáňovém oddělení fakultní nemocnice Brno. Informační systém TIS kompletně pokrývá provoz transfuzní stanice.

 
Celý článek...