Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ
O Firmě
Činnost společnosti TIS Brno je zaměřena na poskytování informačních systémů pro oblast zdravotnictví. Specializuje se především na vytváření software pro řízení:
  • Klinických laboratoří
  • Transfuzních stanic
  • Krevních bank
  • Tkáňových bank
  • Plasmaferetických center
 
Naše produkty splňují veškeré podmínky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Obsahují dokonalou dokumentaci, přesný popis pracovních postupů, validační zkoušky, zakončené validačními zápisy a protokoly. Samozřejmostí jsou vysoké  požadavky na spolehlivost a kvalitu, jak vlastního software, tak požadované a stále aktualizované dokumentace k výrobním postupům a k případným rizikovým stavům. Software odpovídá požadavkům akreditací a je využíván i akreditovanými pracovišti.

Produkty firmy TIS Brno, s.r.o. navazují na léty prověřený informační systém transfuzní služby a laboratoří AMIS*H a jsou vyvíjeny v moderní grafické technologii. Společnost je smluvním partnerem ICZ a.s., se kterým se podílí na nových dodávkách a péči o dílčí části produktu NIS AMIS*H.

Firma  TIS Brno, s.r.o. byla zalořena roku 2004 a hlavním předmětem její činnosti je "Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software". Zakladateli společnosti jsou zkušení vývojoví pracovníci z uvedených oborů. Jejich zkušenosti jsou opřeny o léta praxe, z působení ve firmách AMIS a.s., ICZ a.s. a dalších, pohybujících se v oblasti IT pro zdravotnictví od roku 1992. Společnost se v současné době opírá o znalosti osmi zkušených spolupracovníků.


 

 

 

žhavé novinky

29.6.2017 Zprovozněno automatické odesílání elektronického dodacího listu z ÚVN do Městské nemocnice v Jilemnici.

20.6.2017 Připojen analyzátor Galileo Neo do informačního systému TIS ve Fakultní nemocnici Brno.

15.5.2017 Modul pro export dat z Národního Tkáňového centra a.s. do Koordinačního střediska transplantací

26.4.2017 IS TIS Tkáňová banka - aplikována norma ISBT pro identifikaci tkání

1.3.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru Plasmaplace, včetně internetového objednávání dárců

7.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru  Moje plasma

6.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS zpracovatelského centra plasmy v Uherskohradišťské nemocnici

7.9.2016 Provedena revalidace Elektronického testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha

1.9.2016 Nemocnice Břeclav - provedena validace informačního systému pro transfuzní službu a laboratoře

22.8.2016 Ústřední vojenská nemocnice - zprovozněn modul pro archivaci vzorků.

18.7.2016 Připojení analyzátoru Galileo pro imunohematologické vyšetřování dárců do IS TIS - Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

5.6.2016 Zahájen provoz Infomačního systému TIS na Transfuzním a Tkáňovém oddělení fakultní nemocnice Brno. Informační systém TIS kompletně pokrývá provoz transfuzní stanice.

 
Celý článek...